Odpowiedzi

2009-10-15T15:54:52+02:00
Tkanka tluszczowa stanowi rezerwę metaboliczną ustroju.w warunkach stałej nadwyżki substancji odżywczych jej liczne komórki syntetyzują i odkładają w swojej cytoplazmie tłuszcze obojętne.podskorna warstwa tkanki tluszczowej pełni rolę termoizolatora.
limfa pośredniczy w dwustronnej wymianie substancji pomiędzy krwią i innymi tkankami.

2 3 2
2009-10-15T15:55:48+02:00
Tkanka tłuszczowa-Tkanka tłuszczowa (łac. textus adiposus) - tkanka zwierzęca, zaliczana do tkanki łącznej, która zlokalizowana jest głównie w warstwie podskórnej.
Na tkankę tłuszczową składają się przede wszystkim komórki tłuszczowe (adipocyty) (lipocytus), a oprócz tego także:
* preadipocyty
* makrofagi
* fibroblasty
* komórki zrębowe naczyń

Limfa- płyn tkankowy spływający do naczyń chłonnych, tworzących układ naczyń limfatycznych.

Chłonka rozprowadza po organizmie limfocyty zabierane z węzłów chłonnych. Bierze także udział w transporcie tłuszczów pokarmowych, stąd jej lekko żółtawe zabarwienie. Ta część limfy rozpoczyna bieg od jelita cienkiego. Odgrywa istotną rolę w mechanizmach obronnych organizmu, gdy dochodzi do zakażenia. Bierze udział w wielu reakcjach odpornościowych (dlatego układ chłonny bywa nazywany układem immunologicznym). W węzłach chłonnych dojrzewają limfocyty (rodzaj białej krwinki zaliczany do agranulocytów). Są one najczęściej spotykanymi białymi krwinkami w chłonce, dlatego też inna jej nazwa to limfa. Patogeny, które dostaną się do limfy są łatwo niszczone, podobnie komórki nowotworowe. W skład chłonki wchodzi osocze, które pod wpływem wysokiego ciśnienia wydostaje się z kapilar do płynu tkankowego.
3 2 3