Sporządź notatkę o surrealizmie i o kubizmie według punktów:
1.gdzie i kiedy powstał kierunek?
2. Z czym związana jest nazwa?
3, Cechy charakterystyczne.
4. Przedstawiciele i ich dzieła.

To zadanie jest bardzo ważne, proszę o opowiedz.
I jeśli mogę was prosić, to proszę aby odpowiedzi były też w punktach tak jak pytania.

1

Odpowiedzi

2010-02-22T12:51:44+01:00
1. a)Kubizm rozwinął się we Francji na początku XX wieku.
b) Surrealizm (zwany także nadrealizmem) – kierunek w sztuce powstały w 1924 we Francji
2. a)Nazwa KUBIZM pochodzi od francuskiego słowa le cube czyli sześcian.
b)Nazwa kierunku pochodzi od tytułu utworu Giulliaum'e Apollinare'a :"Mamelles de Tirésias.Drame surréaliste en deux actes et un prologue"
3. a) Cechy kubizmu:
* bunt przeciw perspektywie i odmienny sposób jej postrzegania
*skupianie się na formie
* rozbicie przedmiotu na figury geometryczne
* malowanie martwej natury
* z kubizmu powstaje kolaż
b)W malarstwie założeniem surrealizmu było "wyrażanie wizualne percepcji wewnętrznej". Artyści starali się wykreować obrazy burzące logiczny porządek rzeczywistości. Często były to wizje groteskowe, z pogranicza jawy, snu, fantazji, halucynacji, a odsunięte od racjonalizmu.
4. a) Przedstawiciele kubizmu :
*Juan Gris- Martwa natura z syfonem
*Fernand Léger -
*Francis Picabia
*Louis Marcoussis
*Jean Metzinger
*Albert Gleizes
*Pablo Picasso
b)Przedstawicielami surrealizmu w malarstwie byli:
Salvador Dalí-Persistence of Memory
Giorgio de Chirico-
Max Ernst,
Hans Arp (również w poezji),
Marcel Duchamp,
Francis Picabia,
Osvaldo Licini,
René Magritte.


Przepraszam za brak tytułów ;p
6 4 6