Ustal, z ilu atomów i jakich pierwiastków składają się cząsteczki podanych związków chemicznych . Napisz wzory sumaryczne i podaj nazwy tych związków chemicznych.
a)

Li
\O
/
Li
wzór sumaryczny
nazwa
b)

I
/
Pb\
I
wzór sumaryczny
nazwa
c)

O
//
Cr
\
O
/
Cr
\\
O
wzór sumaryczny
nazwa

d)

H
/
p -H
\
H
wzór sumaryczny
nazwa
e)

S
//
Sn
\\
S
wzór sumaryczny
nazwa
f)

O
//
N =O
\
O
/
N=O
\\
O

1

Odpowiedzi

2013-02-09T00:02:51+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) Li₂O ..... tlenek litu .................... 2 atomy litu, 1 atom tlenu
b) PbI₂ ..... jodek ołowiu(II) .......... 1 atom ołowiu, 2 atomy jodu
c) Cr₂O₃ ..... tlenek chromu(III) ..... 2 atomy chromu, 3 atomy tlenu
d) PH₃ ..... fosofrowodór .............. 1 atom fosforu, 3 atomy wodoru
e) SnS₂ ..... siarczek cyny(IV) ....... 1 atom cyny, 2 atomy siarki
f) N₂O₅ ..... tlenek azotu(V) ........... 2 atomy azotu, 5 atomów tlenu

43 4 43
Wow dzięki za pomoc, widać że naprawdę jesteś dobry