Odpowiedzi

2010-02-21T14:18:10+01:00
Witam
dane pKso = 8,4, Jr = 3*10^(-9)
szukane [Ca++]=[SO4--]=[CacO3]nas
Jeśli rozpuszczalność CaCO3 oznaczyć przez S, to

CaCO3<--------------->Ca++.........+............CO3--
...S......................S...........................S

Jr caco3 = 3*10^(-9) = S*S = S2
___________
S = V30*10^(-10) = 5,48*10^(-5)mola/dm3 = 5,48*10^(-6)mola/100cm3

.....................pozdrawiam
1 1 1