MATEMATYKA KLASA 6

1. Zaokrąglij rozwinięcie dziesiętne ułamka 1 i 8/9 do części setnych:
____________________________

2. Zaokrąglij rozwinięcie dziesiętne ułamka 1 i 7/9 do częsci setnych:
______________________________

3. Oblicz:
-4,7 + 6 * 2 i 2/3 =
-5,3 + 6 * 2,5 =

4.Uzupełnij
337,2 : 1/3 = ___
___ : 0,3 = ___

337,2 : 1/4 = __
__ : 0,4 = ___

5. Masa księżyca wynosi 7347 * 10 do potęgi 19. Ile to ton? Wynik zapisz z użyciem potęgi liczby 10.

6. Oblicz:

10 * 4,10 = __ : 3,60 = ___
10 * 4,10 = __ : 0,11 = ___
1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T14:16:41+01:00
1. Zaokrąglij rozwinięcie dziesiętne ułamka 1 i 8/9 do części setnych:

1 i 8/9 = 9/9 + 8/9 = 17/9 = 1,89
____________________________

2. Zaokrąglij rozwinięcie dziesiętne ułamka 1 i 7/9 do częsci setnych:

1 i 7/9 = 9/9 + 7/9 = 16/9 = 1,78
______________________________

3. Oblicz:
-4,7 + 6 * 2 i 2/3 =

-4,7 + 6 * 2 i 2/3 = -4,7 + 6 * (6/3 + 2/3) = -4,7 + 6 * 8/3 =
= -4,7 + 16 = 16 - 4,7 = 11,3

-5,3 + 6 * 2,5

-5,3 + 6 * 2,5 = -5,3 + 15 = 15 - 5,3 = 9,7

4.Uzupełnij
337,2 : 1/3 = ___

337,2 : 1/3 = 337,2 * 3 = 1011,6

___ : 0,3 = ___

337,2 : 0,3 = 337,2 : 3/10 = 337,2 * 10/3 = 1124

337,2 : 1/4 = __

337,2 : 1/4 = 337,2 * 4 = 1348,8

__ : 0,4 = ___

337,2 : 0,4 = 337,2 : 4/10 = 337,2 : 2/5 = 337,3 * 5/2 = 843

5. Masa księżyca wynosi 7347 * 10 do potęgi 19. Ile to ton? Wynik zapisz z użyciem potęgi liczby 10.

7347 * 10¹⁹ kg = 7,347 * 10¹⁹ t = 7347 * 10¹⁶ t


6. Oblicz:

10 * 4,10 = __ : 3,60 = ___

10 * 4,10 = 41
41 : 3,60 = 41 : 36/10 = 41 : 18/5 = 41 * 5/18 = 205/18

10 * 4,10 = __ : 0,11 = ___

10 * 4,10 = 41
41 : 0,11 = 41: 11/100 = 41 * 100/11 = 4100/11
3 2 3