Odpowiedzi

2016-11-21T13:14:52+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Osiągnięcia kultury bizantyjskiej:
 - wysoko rozwinięta architektura (Hagia Sophia, świątynia Mądrości Bożej)
- rozwój malarstwa (malarstwo mozaikowe, ścienne, miniaturowe, tablicowe – słynne ikony, np. Chrystus Pantokrator)
- zaawansowane rzemiosło artystyczne (piękne oprawy ksiąg, relikwiarze, kielichy)
- rozwinięty system prawodawczy (Kodeks Justyniana, wzór praw dla wielu państw europejskich)
- nowe zjawiska związane z rozłamem w Kościele i powstaniem Kościoła Wschodniego: inne obrządki, zmiany w wystroju świątyń
- literatura Bizancjum: niezwykle rozwinięta - eseje, poezja świecka, dzieła historyczne i encyklopedyczne (Michał Psellos czy Focjusz); nowy gatunek kronikarstwa spokrewniony z historiografią
- dokonania w językoznawstwie: wyniesienie greki (dokładnie koine literackiej) na niejako "piedestał", ugruntowanie literatury greckiej w bizantyjskich poezji i prozie
- rozwój nauki (medycyny, astronomii, matematyki), wynalezienie ognia greckiego.
2 5 2