Oblicz ile centymetrów sześciennych wody destylowanej jest zawarte w przygotowanym do akumulatorów samochodowych 1 dm³ roztworu kwasu siarkowego o gęstości d=1,28 dm³ i stężeniu Cp=37%.


(wynik ma wyjść 806,4 cm³, ale potrzebuje przebiegu liczenia.)

PROSZĘ! MUSZĘ MIEĆ NA JUŻ!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2010-02-21T14:10:06+01:00
Oblicz ile centymetrów sześciennych wody destylowanej jest zawarte w przygotowanym do akumulatorów samochodowych 1 dm³ roztworu kwasu siarkowego o gęstości d=1,28 dm³ i stężeniu Cp=37%.

V = 1 dm3 = 1000 cm3
d = 1,28 g/cm3
Cp = 37%

mr = 1000 * 1,28 = 1280 g

Cp = ms*100%/mr
37 = ms*100/1280
0,37*1280 = ms
ms = 473,6 g

mr-ms = 1280-473,6 = 806,4 g

V = m/d
d = 1 g/cm3

V = 806,4/1 = 806,4 cm3
7 4 7