W miedzianym naczyniu o masie m1=1kg znajduje się 5l wody o temperaturze t1=30C. Jaką ilość ciepła należy dostarczyć do naczynia aby woda osiągneła temperaturę t2=90C. Ciepło właściwe wody Cw=4,2×10³ J÷kg×J, Ciepło właściwe Cw=400 J÷kg×k, gęstość wody g=10³ kg÷m²

1

Odpowiedzi

2009-10-17T19:47:47+02:00
Q=Q₁+Q₂
Q₁=m₁c₁Δt ciepło pobrane przez naczynie
Q₁=1kg×400J/kgK×60⁰C
Q₁=24000J=24kJ
Q₂=m₂c₂Δt
m₂=dV
V=5l=5dm³=5×10⁻³m³
m₂=10³ kg/m³×5×10⁻³m³=5kg
Q₂=5kg×4,2×10³ J/kgK×60⁰C
Q₂=1260kJ
Q=1284kJ