1.Oblicz liczbę moli wodoru wydzieloną podczas reakcji 3 moli cynku z kwasem solnym.
2.Oblicz masę cynku konieczną do otrzymania 50g siarczanu VI cynku w reakcji z kwasem siarkowym VI.
3.Oblicz masę produktu powstającego w reakcji 40g glinu z tlenem.
4.Oblicz masę wodoru który potrzebny jest do syntezy amoniaku jeżeli zużyto 90g azotu.
5.Oblicz masę siarki jaką należy spalić w tlenie aby uzyskać 12moli SO2.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T14:21:53+01:00
1.Oblicz liczbę moli wodoru wydzieloną podczas reakcji 3 moli cynku z kwasem solnym.

Zn+ H2SO4 = ZNSO4 + H2

1 mol Zn --- 1mol H2
3mol --- x

x = 3mol

2.Oblicz masę cynku konieczną do otrzymania 50g siarczanu VI cynku w reakcji z kwasem siarkowym VI.

Zn+ H2SO4 = ZNSO4 + H2

1 mol Zn --- 1mol H2
65g --- 163g
x --- 50g

x = 50*65/163 = 19,94g

3.Oblicz masę produktu powstającego w reakcji 40g glinu z tlenem.

4Al + 3O2 = 2Al2O3

4 mol --- 2 mol
4*27g --- 2*156g
40g --- x

x = 115,6 g

4.Oblicz masę wodoru który potrzebny jest do syntezy amoniaku jeżeli zużyto 90g azotu.

3H2 + N2 = 2 NH3

3 mol H2 --- 1 mol N2
3*2g --- 28g
xg --- 90g

x = 19,29 g

5.Oblicz masę siarki jaką należy spalić w tlenie aby uzyskać 12moli SO2.

S + O2 = SO2

1mol S --- 1 mol SO2
12 mol --- 12 mol

12*32g = 384g
6 3 6