1. Ustal, z ilu atomów i jakich pierwiastków składają się cząsteczki podanych związków chemicznych. Napisz wzory sumaryczne i podaj nazwy tych związków chemicznych.

a) Li \
O
Li /
Wzór sumaryczny:
nazwa:

b) Pb / I

Pb \ I
Wzór sumaryczny:
nazwa:

c) Cr //O
\
O
/
Cr \\O
Wzór sumaryczny:
nazwa:

H
d) P/
__ H

\ H
wzór sumaryczny:
nazwa:

S
e) Sn //
\\
S
wzór sumaryczny:
nazwa:

O
//
N =0
\
O
/
N = O
\\
O
wzór sumaryczny:
nazwa:

2. Uzupełnij tabelkę:
Pierwiastki tworzące Wzór Wzór Nazwa związku
związki chemiczne: sumaryczny strukturalny chemicznego
1.N (III) i O (II)
2. AIF3
3. tlenek litu
4. CI(V) i O(II)
5. bromek cynku
6. K \
S
K /
7. Cl207
8. Cu(II) i Cl(I)
9. Al2S3
10. Pb= O
11. Fe( III) i Br(I)
12. tlenek chromu

3. Uzupełnij zdania, podając wartościowość pierwiastków chemicznych.
Wodór w związkach chemicznych jest:
Tlen w tlenkach jest...
Chlor w chlorkach jest...
Siarka w siarczkach jest...
Brom w bromkach jest...
Jod w jodkach jest...
Z góry dziękuje, daje naj.

1

Odpowiedzi

2016-10-27T20:59:36+02:00
Zad 1
a) Li \
       O
     Li /
wzór sumaryczny: Li2O
nazwa:tlenek litu

b) Pb / I

Pb \ I
wzór sumaryczny: PbI2
nazwa: jodek ołowiu (II)

c) Cr //O
   \
   O
   /
Cr \\O
wzór sumaryczny: Cr2O3
nazwa: tlenek chromu (III)

       H
d) P/
       __ H

     \ H
wzór sumaryczny: PH3
nazwa: wodorek fosforu (III)

           S
e) Sn //
       \\
         S
wzór sumaryczny: SnS2
nazwa: siarczek cyny (IV)

f)
O
//
N = O
\
O
/
N = O
\\
O
wzór sumaryczny: N2O5
nazwa: tlenek azotu (V)

zad 2 na dwóch zdjęciach w załączniku

zad 3

Wodór w związkach chemicznych jest na (I) stopniu utlenienia
Tlen w tlenkach jest na...(II) stopniu utlenienia
Chlor w chlorkach jest na...(I) stopniu utlenienia
Siarka w siarczkach jest...(II) stopniu utlenienia
Brom w bromkach jest na...(I) stopniu utlenienia
Jod w jodkach jest na...(I) stopniu utlenienia

3 5 3