Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T14:15:06+01:00
Arabowie doprowadzili do szybkiego rozwoju miast, gospodarki, handlu i rzemiosła na Półwyspie Iberyjskim. Mieli bardzo tolerancyjny stosunek do innych religii (islamizacja chrześcijan była dobrowolna), co umożliwiło kontakty muzułmanów i chrześcijan, sprzyjające wymianie zarówno towarów, jak i myśli. Za ich panowania nastąpił rozkwit nauk, głównie praktycznych: astronomii, fizyki, chemii i medycyny (Arabowie jako pierwsi w Europie zaczęli oficjalnie dokonywać sekcji zwłok).
Centrum życia kulturalnego w arabskiej Hiszpanii była Kordoba. Miała ona naśladować prężnie działający ośrodek w Bagdadzie. Kultura muzułmańska wykorzystywała często osiągnięcia narodów, które znalazły się pod jej panowaniem. W Hiszpanii Arabowie zetknęli się np. z tradycją antyczną. Tłumaczyli na język arabski dzieła greckich filozofów, m.in. Platona i Arystotelesa, dzięki czemu uratowali od zapomnienia liczne dzieła literatury starożytnej. Główny ośrodek prac przekładowych znajdował się w Toledo.
Dla muzułmanów najpiękniejszą ze sztuk była pełna nastrojowości i fantazji poezja. Zachowało się wiele oryginalnych rękopisów, przechowywanych dziś głównie w Eskorialu. Najnowsze badania wykazały, że francuscy trubadurzy, którzy dali początek lirycznej poezji Europy, opierali się właśnie na dworskiej poezji arabskiej. Ta wysoko rozwinięta cywilizacja bardzo silnie wpłynęła na kulturę średniowiecznej Europy.
2 3 2