1.LIczba 3 nie jest wynikiem działania:
A. pierwiastek 30 * pierwiastek 0,3 B. pierwiastek 81 do potęgi trzeciej : pierwiastek 3 do potęgi trzeciej C. pierwiastek 2 i 1/3 * pierwiastek 3 i 6/7
D. pierwiastek 0,036 : pierwiastek 0,4
2. Liczbę pierwiastek 98 + pierwiastek 72 można zapisać w postaci:
A. 2 pierwiastek 7 + 2 pierwiastek 6 B. 13 pierwiastek 2 C. pierwiastek 170
D. 4 pierwiastek 7 + 4 pierwiastek 6
3. Liczba 2/3 pierwiastek 0,9 jest równa:
A. pierwiastek 0,4 B. pierwiastek 0,12 C. pierwiastek 1,2 D. pierwiastek 0,6
4.Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka.
a)pierwiastek z 27
b)pierwiastek z 128
c)pierwiastek 75
d)pierwiastek 81 do potęgi 3
e)pierwiastek 2000 do potęgi 3
f)pierwiastek 88 do potęgi 3

3

Odpowiedzi

2009-10-15T16:18:59+02:00
1.LIczba 3 nie jest wynikiem działania:
A. pierwiastek 30 * pierwiastek 0,3 =3
B. pierwiastek 81 do potęgi trzeciej : pierwiastek 3 do potęgi trzeciej =3
C. pierwiastek 2 i 1/3 * pierwiastek 3 i 6/7=3
D. pierwiastek 0,036 : pierwiastek 0,4≠3
czyli D

2. Liczbę pierwiastek 98 + pierwiastek 72 można zapisać w postaci:
A. 2 pierwiastek 7 + 2 pierwiastek 6 =pierw28+pierw24
B. 13 pierwiastek 2 =7pierw2+6pierw2=pierw98+pierw 72
C. pierwiastek 170=
D. 4 pierwiastek 7 + 4 pierwiastek 6
czyli B
3. Liczba 2/3 pierwiastek 0,9 jest równa:
A. pierwiastek 0,4
B. pierwiastek 0,12
C. pierwiastek 1,2
D. pierwiastek 0,6
2/3*pierw0,9=pierw 4/9*0,9=pierw 0,4 czyli A
4.Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka.
a)pierwiastek z 27=3pierw3
b)pierwiastek z 128=4pier8
c)pierwiastek 75=pierw 25*3=5pier3
d)pierwiastek 81 do potęgi 3=∛81=∛27*3=3∛3
e)pierwiastek 2000 do potęgi 3=∛2000=∛1000*2=10∛2
f)pierwiastek 88 do potęgi 3
2 3 2
2009-10-15T16:25:22+02:00
1.LIczba 3 nie jest wynikiem działania:
A. pierwiastek 30 * pierwiastek 0,3 =√30*√0,3=√9=3
B. pierwiastek 81 do potęgi trzeciej : pierwiastek 3 do potęgi trzeciej = √81³:√3³=∛27=3
C. pierwiastek 2 i 1/3 * pierwiastek 3 i 6/7=√7/3*√27/7=√9=3
D. pierwiastek 0,036 : pierwiastek 0,4=√0,09=0,3
Odp:D

2. Liczbę pierwiastek 98 + pierwiastek 72 można zapisać w postaci:
√98=7√2
√72=6√2
7√2+6√2=13√2
A. 2 pierwiastek 7 + 2 pierwiastek 6
B. 13 pierwiastek 2
C. pierwiastek 170
D. 4 pierwiastek 7 + 4 pierwiastek 6
Odp: B


3. Liczba 2/3 pierwiastek 0,9 jest równa:
A. pierwiastek 0,4
B. pierwiastek 0,12
C. pierwiastek 1,2
D. pierwiastek 0,6
Odp: D

4.Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka.
a)pierwiastek z 27=3√3
b)pierwiastek z 128=8√2
c)pierwiastek 75=5√3
d)pierwiastek 81 do potęgi 3=∛81=3∛3
e)pierwiastek 2000 do potęgi 3=∛2000=10∛2
f)pierwiastek 88 do potęgi 3=∛88=2∛11

P.S To co pisałaś do potęgi trzeciej to jest pierwiastek stopnia trzeciego. To jest istotna różnica :)
3 5 3
2009-10-15T16:28:11+02:00
1.D
2.A
3.c
4.a)p.27=pier.9*3=3p.z3
b)p.128=p.4*32=2p.z32=2p. z 4*8=4p.z8=4p. z 4*2=8p.z 2
c)p.75=p.25*3=5p.z 3
D)p81do3=9do3=729