Oblicz średni wynik sprawdzianu dla każdej z klas. Dla uczniów której z klas sprawdzian był
najłatwiejszy? Oblicz średni wynik sprawdzianu dla wszystkich klas łącznie. Zapisz obliczenia.
(wykres do tego zadania znajduje się na http://83.19.252.202/moodle/file.php/1/matematyka/zestaw_2.pdf )

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T14:36:43+01:00
Oblicz średni wynik sprawdzianu dla każdej z klas. Dla uczniów której z klas sprawdzian był
najłatwiejszy? Oblicz średni wynik sprawdzianu dla wszystkich klas łącznie. Zapisz obliczenia.

Klasa IIa

Najpierw sumujemy uczniów:
Sua = 4 + 5 + 4 + 0 + 0 + 3 + 0 + 1 + 2 + 1 = 20

Następnie sumujemy punkty:
Spa = 4*1 + 5*2 + 4*3 + 0*4 + 0*5 + 3*6 + 0*7 + 1*8 + 2*9 + 1*10 =
= 4 + 10 + 12 + 18 + 8 + 18 + 10 = 80

Teraz dzielimy sumę punktów przez liczbę uczniów i otrzymujemy średni wynik sprawdzianu w klasie:

Spa/Sua = 80/20 = 4

Klasa IIb

Najpierw sumujemy uczniów:
Sub = 0 + 1 + 2 + 2 + 6 + 0 + 2 + 4 + 2 + 1 = 20

Następnie sumujemy punkty:
Spb = 0*1 + 1*2 + 2*3 + 2*4 + 6*5 + 0*6 + 2*7 + 4*8 + 2*9 + 1*10 =
= 2 + 6 + 8 + 30 + 14 + 32 + 18 + 10 = 120

Teraz dzielimy sumę punktów przez liczbę uczniów i otrzymujemy średni wynik sprawdzianu w klasie:

Spb/Sub = 120/20 = 6

Klasa IIc

Najpierw sumujemy uczniów:
Suc = 0 + 0 + 1 + 3 + 1 + 4 + 0 + 5 + 4 + 2 = 20

Następnie sumujemy punkty:
Spc = 0*1 + 0*2 + 1*3 + 3*4 + 1*5 + 4*6 + 0*7 + 5*8 + 4*9 + 2*10 =
= 3 + 12 + 5 + 24 + 40 + 36 + 20 = 140

Teraz dzielimy sumę punktów przez liczbę uczniów i otrzymujemy średni wynik sprawdzianu w klasie:

Spc/Suc = 140/20 = 7

Najłatwiejszy był sprawdzian dla uczniów klasy IIc, ponieważ uzyskali oni najwyższą średnią liczbę punktów.

Dla uczniów wszystkich klas:

Su = Sua + Sub + Suc = 60

Sp = Spa + Spb + Spc = 340

Sp/Su = 340/60 = 34/6 = 17/3 ≈ 5,67
18 4 18
2010-02-21T14:45:21+01:00
IIa
(1*4)+(2*5)+(3*4)+(6*3)+(8*1)+(9*2)(10*1)=4+10+13+18+8+18+10=80

80/20=4

IIb
120/20=6


IIc
140/20=7

śeredni wynik
140+120+81=341

20+20+20=60

341/60≈5,683
10 3 10