Odpowiedzi

2010-02-21T14:18:16+01:00
1. Konflikty pomiędzy mocarstwami przed I wojną światową:
a) francusko-niemiecki – o Alzację i Lotaryngię oraz kolonie (Maroko) – od 1871 r.
b) niemiecko-rosyjski – o wpływy w Turcji, szczególnie o panowanie nad cieśninami Bosfor i Dardanele
c) rosyjsko-austriacki – o wpływy na Bałkanach: Rosja czuje się obrońcą słowiańskich narodów żyjących na Bałkanach, w szczególności prawosławnej Serbii, natomiast Austria uznaje Serbię za swojego największego bałkańskiego wroga
d) niemiecko-brytyjski – o rozbudowę floty przez Niemcy, która ma zagrażać brytyjskiemu bezpieczeństwu: Anglia realizowała doktrynę wojenną mówiącą, iż musi posiadać flotę silniejszą od połączonych dwóch flot największych potęg morskich (Two Powers Standard).

2. Trójprzymierze i Trójporozumienie.
Trójprzymierze – Niemcy, Austro - Węgry, Włochy- zawarte zostaje pod koniec XIX w., a potwierdzone w 1902r.;
Trójporozumienie – Francja, Rosja, Wielka Brytania- zawarte zostaje w 1907r.

3. Zabójstwo w Sarajewie i ultimatum Austrii wobec Serbii.
- 28.VI.1914r.- w Sarajewie zostaje zamordowany następca tronu Autro-Węgier arcyksiążę Franciszek Ferdynand wraz z małżonką;
- 23.VII.1914r.- Autro-Węgry podejrzewające Serbię o sprzyjanie zamachowcom wysyłają do tego państwa ultimatum domagając się:
• powstrzymania wrogiej propagandy wobec Austro-Węgier,
• rozwiązania i skonfiskowania majątku organizacjom uprawiającym propagandę przeciw Austro-Węgrom,
• usunięcia ze szkół wszelkich tekstów skierowanych przeciwko Austro-Węgrom
• urzędnicy CK (cesarsko – królewscy, czyli Austro – Węgierscy) mają uczestniczyć w usuwaniu wrogich elementów na terenie Serbii
• przy pomocy organów CK przeprowadzone ma być śledztwo przeciwko uczestnikom zamachu z 28 czerwca
- Serbia w zasadzie przyjmuje ultimatum, wskazując jednak na pewne punkty (udział urzędników CK), które są sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego,
- Austro-Węgry uznają odpowiedź Serbii za niewystarczającą i rozpoczyna się wojna (28.VII.1914r.)
2010-02-21T14:20:26+01:00
Przyczyny wybuchu I Wojny Światowej:

* pojawienie się na mapie Europy zjednoczonych Niemiec w 1871 r.
* polityka zagraniczna prowadzona przez Ottona Bismarcka polegająca na trzymaniu w izolacji Francji i niedopuszczenie do zbliżenia Francji z Rosją
* walka o wpływy na Bałkanach w II poł. XIX w.
* w latach 1877 - 1878 wojna Rosyjsko - Turecka ( wygrana Rosji ) i próba utworzenia Wielkiej Bułgarii pod wpływem Rosji
* w 1878 r. odbył się Kongres Berliński - Otto Bismarck występuje jako mediator, Rosja rezygnuje z planów utworzenia Wielkiej Bułgarii
* w roku 1879 podpisano traktat pomiędzy Niemcami a Austrowęgrami na wypadek wojny z Rosją. W 1882 r. do porozumienia przystępują Włochy ( Trójprzymierze )
* w latach 1891 - 1894 dochodzi do rozmów pomiędzy Francją i Rosją
* w 1904 r. dochodzi do podpisania tzw. „ serdecznego porozumienia " między Francją i Wielką Brytanią ( Anglia opanowała Egipt, a Francja w 1912 r. ogłosiła protektorat nad Marokiem - tzw. konflikt marokański )
* w roku 1907 dochodzi do porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią i Rosją - trójprzymierze ( Ententa )
* „ kocioł bałkański " - walka o wpływy na terenie Bałkanów, w 1908 r. Austrowęgry zajmują Bośnię i Hercegowinę, w 1912 r. wybuchła wojna skierowana przeciwko Turcji, w której biorą udział : Bułgaria, Grecja, Serbia i Czarnogóra, które zajmują europejskie posiadłości Turcji, w 1913 r. dochodzi do konfliktu pomiędzy Bułgarią a pozostałymi państwami bałkańskimi, Bułgaria zostaje pokonana i podczas I Wojny Światowej przystępuje do państw centralnych, w 1912 r. w wyniku tych sporów powstaje Albania.