Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T17:10:45+01:00
Może najpierw punkty skrajne :]
na wsch: 169°40'W, 66°05'N
na zach: 26°04'E, 39°29'N

Odległość tych pkt:
169°40'W + 26°04'E = 195°44'

Różnica czasu:
195°44' x 4min ≈ 783min

Zamieniamy na godziny:
783min = 13h 3 min

Na wschodzie jest czas późniejszy niż na zachodzie, a więc trzeba tę wartość dodać do godziny:

12.00 + 13.03 = 01.03 (kolejny dzień)