Odpowiedzi

2010-02-21T14:26:59+01:00
Rynek jest to skupisko gdzie ludzie sprzedajo swoje towary w jednym miejscu mozna znaleźdż wszystko od ubrań do pozywienia.Rynek jest bardzo pozyteczny gdyż znajdujemy tam wszystko nie są drogie towary ale w bardzo dobrym stanie
9 2 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T14:40:00+01:00
Rodzaje rynków ze względu na:
1.zasięg terytorialny:
-lokalny
-regionalny
-krajowy
-zagraniczny
-międzynarodowy
-światowy
2przedmiot wymiany rynku:
-dóbr i usług
-czynników wytwórczych
-finansowy
3stopień i rodzaj konkurencji:
-konkurencji doskonałej
-konkurencji monopolistycznej
-oligopolu
-monopolu
-firmy dominujaćej
4dominację podmiotu rynku:
-sprzedawcy-nabywcy

cechy rynku:
-nie mogą sprawnie funkcjonowac bez:
-istnienia własności prywatnej i czynników wytwórczych
-istnienia konkurencji
-dostępu do informacji

funkcje rynku:
-podstawowe żródło informacji dla podmiotów gospodaujących
-miejsce i instrument weryfikacji przydatności produkowanych dóbr
-miejsce i instrument wyceny dóbr
-podstawowy czynnik wpływający na racjonalne wykorzystanie zasobów czynników wytwórczych
3 4 3