Przekształć na wyrażenia algebraiczne;
a)suma podwojonej liczby a liczby 10
b)suma potrojonej liczby a i połowy liczby b
c)różnica liczby a i czterokrotności liczby b
d)suma iloczynu liczby a i b oraz potrojonej liczby c
e)iloczyn sumy liczb a i b przez różnice ci d
f)iloczyn trzeciej części liczby a i przez róznicę liczb c i d
g)iloraz sumy liczb a rzez ich róznice
h)suma iloczynu liczb a i b oraz ilorazu tych liczb
i)iloraz liczby o dwa większej od liczby a przez liczbę o dwa mniejszą od liczby b


z góry dzięki;)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T14:23:44+01:00
A)2a+10
b)3a+½b
c)a-4b
d)ab+3c
e)(a+b)(c-d)
f)⅓a(c-d)
g)(a+b)(a-b)
h)ab+a/b
i)a+2/b-2
4 5 4
2010-02-21T14:24:15+01:00
A) 2a+10
b) 3a+½b
c) a-4b
d) ab+3c
e) (a+b)(c-d)
f) ⅓a(c-d)
g) (a+b):(a-b)
h) ab+a:b
i) (a+2):(b-2)
2 3 2
2010-02-21T14:29:57+01:00
A) 2a+10
b) 3a+1/2b
c) a-4b
d) a x b+3c
e) (a+b):(c-d)
f)⅓a(c-d)
g) (a+b):(a-b)
h) ab+a:b
i) (a+2):(b-2)
2 3 2