1) Podkresl te liczby ktore maja cyfre 8 w rzedzie
a) czesci setnych: 82,8 4,78 0,083 1,008 80,08 2,185
b) czesci dziesiątych 24,8 3,08 0,807 1,183 80,808 8,78
c) czesci tysiecznych: 2,831 5,083 7,108 0,008 808,8 56,78

2) Zapisz podane liczby cyframi
a) dwadzieścia tysiecy pięć i dwadzieścia pięć setnych
b)trzy tysiące trzydzieści i trzynaście tysięcznych
c) czterdzieści cztery tysiące i cztery tysięczne
d) pięć tysięcy osiem i cztery setne

3)Rozszerz ułamki i zapisz je za pomocą przecinka.
7dwudziestych piątych
111 pięćsetnych
21 dwusetnych
jedna ósma
4 dwieście piędziesiątych
trzy czwarte

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T14:30:22+01:00
1)
a) 0,083 80,08 2,185
b) 24,8 0,807 80,808
c) 7,108 0,008

2) Zapisz podane liczby cyframi
a) 20 005,25
b) 3 030,013
c) 44 000,004
d) 5 008,04

3)
a) 7/25 = 28/100 = 0,28
b) 111/500 = 222/1000 = 0,222
c) 21/200 = 105/1000 = 0,105
d) ⅛ = 125/1000 = 0,125
e) 4/250 = 16/1000 = 0,016
f) ¾ = 75/100 = 0,75
3 5 3