1.Ułóż z rozsypanki sylabowej:

a) nazwiska postaci związanych z powstaniem listopadowym i krótko scharakteryzuj ich role,

WY PIC KI CHŁO SOC KI STAN KON TY SKRZY BIŃ KI DEM NEC SKI KRU WIEC DZYŃ SO KI PRĄ SKI KO WIŃ BEM SKI

b) nazwy miejsc ważnych bitew powstania listopadowego w kolejności chronologicznej; podkreśl jednym kolorem bitwy zwycięskie, a innym - porażki:

GRO WA WER BE CHÓW DĘ LKIE WIE IGA NIE ŁĘ OSTRO SZA WAR KA WAR

2. Podziel podane niżej wydarzenia na przyczyny:

a) wybuchu powstania listopadowego,
b) jego klęski.

Objęstość rządów państw europejskich wobec sprawy powstańczej; wieści i wydarzeniach w Europie (rewolucja we Francji, zwycięskie powstania w Belgii i Grecji) ; łamanie przez cara postanowień konstytucji; nieudolność wyższych dowódców; brutalne postępowanie wielkiego księcia Konstantego oraz innych urzędników carskich; plany udziału wojska polskiego w interwencji rosyjskiej w zachodniej Europie; brak decyzji sejmu w sprawie reform dotyczących położenia ludności wiejskiej; rosyjska przewaga militarna.


Rozwiąż chociaż jedno z tych zada ( 1 lub 2). Prosze to pilne potrzebuje na jutro !!!!!!! Daje 50 pkt

1

Odpowiedzi

2010-02-21T14:47:41+01:00
1.
a) Chłopicki (Józef) - dyktator powstania listopadowego, który sabotował działania powstańców, gdyż nie wierzył w powodzenie zrywu.
Sowiński (Józef) - dowódca obrony reduty na Woli.
Prądzyński (Ignacy) - podkomendant Twierdzy Zamość
Wysocki (Piotr) - przywódca sprzysiężenia podchorążych, które doprowadziło do wybuchu powstania listopadowego
Krukowiecki (Jan) - ostatni dowódca powstania listopadowego, jego przeciwnik, prowadził rozmowy kapitulacyjne.
Konstanty - wielki książę rosyjski, pełniący obowiązki gubernatora wojskowego Królestwa Polskiego
Skrzynecki (Jan) - naczelny wódz powstania listopadowego
Dembiński (Henryk) - naczelny wódz powstania listopadowego
Bem (Józef) - żołnierz powstania, walczył m.in. pod Iganiami i Ostrołęką


b)
z- zwycięstwo
p - porażka


Wawer (19-20 II 1831) Z
Grochów (25 II 1831) Z
Dębe Wielkie (31 III 1831) Z
Iganie (10 IV 1831) Z
Ostrołęka (26 V 1831) P
Warszawa (6-7 IX 1831) P


2.
a) wybuchu powstania listopadowego,
- wieści i wydarzeniach w Europie (rewolucja we Francji, zwycięskie powstania w Belgii i Grecji)
- łamanie przez cara postanowień konstytucji
- brutalne postępowanie wielkiego księcia Konstantego oraz innych urzędników carskich
- plany udziału wojska polskiego w interwencji rosyjskiej w zachodniej Europie
b) jego klęski.
- obojętność rządów państw europejskich wobec sprawy powstańczej
- nieudolność wyższych dowódców
- brak decyzji sejmu w sprawie reform dotyczących położenia ludności wiejskiej
- rosyjska przewaga militarna.
4 4 4