23 września 2001 przeprowadzono wybory do sejmu RP.
A.
Wpisz [T-tak] lub [N-nie] które listy okręgowe z pośród danych niżej spełniły warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów w okręgach:[ ZAŁĄCZNIK]
Lista nr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.

B.[ druga część zadania]
Wymień 3 warunki przewidziane4 w obowiązującej ordynacji wyborczej , które regulują dopuszczenie list komitetów wyborczych do uczestnictwa w podziale mandatów w okręgach
1.
2.
3.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-22T18:06:15+01:00
TAK - 1,4,5,6,7,10,11 NIE - 2.3.8.9.13.14

B - 5% popracia dla komitetu 7% dla koalicji komitetu mniejszość niemiecka nie musi osiągnąć progu 5%