Znając rodzaj oraz ilość produktów, uzupełnij równania reakcji spalania węglowodorów:

a) _______________ + ____ --> 3CO² + 4H²O
b) _______________ + ____ --> 2CO + 2H²O
c) _______________ + ____ --> 2CO² + 2H²O
d) _______________ + ____ --> 16CO² + 18H²O
e) _______________ + ____ --> 10CO² + 10H²O
f) _______________ + ____ --> 8 CO + 6H²O

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T16:07:38+01:00
A) C₃H₈ + 5O₂ --> 3CO₂ + 4H₂O
b) C₂H₄ + 2O₂--> 2CO + 2H₂O
c) C₂H₄ + 3O₂--> 2CO₂ + 2H₂O
d) 2C₈H₁₈ + 25O₂--> 16CO₂ + 18H₂O
e) 2C₅H₁₀ + 15O₂--> 10CO₂ + 10H₂O
f) 2C₄H₆ + 7O₂--> 8 CO + 6H₂O