Odpowiedzi

2010-02-21T14:40:02+01:00
Pacta Conventa- indywidualne zobowiązania każdego króla elekcyjnego,'dodatek' do artykułów henrykowskich.
Konfederacja Warszawska- miała miejsce w 1573 roku, uchwaliła ona tolerancję religijną
10 3 10
2010-02-21T14:41:27+01:00
Pacta Conventa-zobowiązania króla wobec państwa. Np.Walezy miał spłacić długi poprzednika i sfinansować flote.
Konfederacja warszawska- uchwalono wtedy artykuły henrykowskie, a także zatwierdzały wolność wyznania.
Interrex- osoba sprawująca władze w czasie bezkrólewia. Pierwszym był JAKUB UCHAŃSKI.
Miały one miejsce za królów ELEKCYJNYCH
4 3 4
2010-02-21T14:46:09+01:00
Pacta conventa- z łaciny pacta to warunki a conventa uzgodnienie Umowa o charakterze publiczno-prawnym podpisywana w czasie sejmu koronacyjnego przez każdego nowo wybranego króla w drodze wolnej elekcji.
Konfederacja Warszawska-popularne, uproszczone określenie aktu zawiązania konfederacji generalnej utworzonej na pierwszy sejm konwokacyjny w 1573 r. w Warszawie, a właściwie dla tej jego części, która zawiera postanowienia dotyczące zapewnienia swobody wyznania dysydenckiej szlachcie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dokument uważany jest za początek gwarantowanej prawnie tolerancji religijnej.
Intelex -System nadzoru Wjzyjnego

2 3 2