A. Za 1,2 kg orzechow zaplacono 18 zł. Napisz wzor opisujacy zależnosć y- kosztu orzechow, od x - masy orzechow.

b. zapisz układ rownan do informacji : ania zaplacila 10 zl za dwie czekolady i 4 batony. kasia zas za 2 takie same batony i 3 takie same czekolady zaplacila 9 zł.


1

Odpowiedzi

2010-02-21T14:48:10+01:00
1.
1,2kg=18zł |:1,2
1kg=15zł
1x=15y <---wzór! (1x=1zł;1y=1kg)

2.
x<--czekloada
y<--baton

2x+4y=10zł
2y+3x=9zł


DODATKOWO:
obliczenie ceny za czekoladę i batona(nieobowiązkowe wg polecenia)

2x+4y=10zł
2y+3x=9zł |*(-2)

2x+4y=10zł
-4y-6x=-18zł

-4x=-8zł |: (-4)

x=2zł
2x+4y=10zł

x=2zł
4y=10zł-2x

x=2zł
4y=10zł-4zł

x=2zł
4y=6zł |:4

x=2zł
y=1,5zł

ODP: Cena czekolady wynosi 2zł, zaś batona 1,5zł
1 5 1