Podaj wzory półstrukturalne następujących związków
a) 3-chloropentan
b) 2-jodo-2-metylopropan
c) 2,2- dimetylopentan
d) 2,2,3-timetyloheksan
e) 1,1,1,3-tetrachloropropan
f) 2,3,5-tribromo-3-etylo-2,4,4-trimetyloheptan
g) 1,5,6-trichloro-4-etylo-2,2-dimetylooktan
DAJE NAJ!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2013-02-08T09:54:57+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) CH3-CH2-CH(Cl)-CH2-CH3
b) CH3-C(J)(CH3)-CH3
c) CH3-C(CH3)2-CH2-CH2-CH3
d) CH3-C(CH3)2-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3
e) C(Cl)3-CH2-CH2(Cl)
f) CH3-C(Br)(CH3)-C(Br)(C2H5)-C(CH3)2-CH(Br)-CH2-CH3
g) CH2(Cl)-C(CH3)2-CH2-CH(C2H5)-CH(Cl)-CH(Cl)-CH2-CH3

12 3 12