Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T14:51:09+01:00
CIAŁA STAŁE:
- własny, niezmienny kształt i własną objętość
- plastyczność
- twardość
- sprężystość
- kruchość

CIECZE:
- nie mają własnego kształtu
- pod siła grawitacji przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują, zaczynając wypełniając od dna.
- powierzchnia cieszy jest zawsze płaska i zawsze równoległa do środka ziemi
- wszystkie ciecze mają własna objętość
-przekazują ciepło na zasadzie konwekcji

GAZÓW:
- kształt gazów nie jest określony. Przyjmują one zawsze kształt naczynia w którym się znajdują, wypełniając cała jego objętość, ponieważ nie mają własnej objętości.
- wszystkie gazy w normalnych warunkach nie przewodzą prądu elektrycznego
- przekazują ciepło na zasadzie konwekcji


Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch ze stałą prędkością, którego torem jest linia prosta. Korzystając z ogólnego wzoru na prędkość (pochodna wektora przemieszczenia po czasie)
6 4 6
2010-02-21T15:08:22+01:00
Zad. 1 Ciała stałe
1. właściwości mechaniczne
a) kształt
- ciała stałe mają własny określony kształt
- trudno zmienić kształt ciała stałego
- ze względu na możliwość zmiany kształtu ciała stałe dzielimy na sprężyste, plastyczne i kruche
Sprężyste - pod wpływem działającej siły ciało ulega odkształceniu, a po zaprzestaniu działania siły wraca do pierwotnego kształtu
Plastyczne - pod wpływem działającej siły ciało ulega odksztalceniu a po zaprzestaniu działania siły nie powraca do pierwotnego kształtu
Kruche - pod wpływem działającej siły ciało ulega rozkruszeniu , zniszczeniu
b) objętość
- ciała stałe mają własną objętość tzn. zajmują jakąś określoną przestrzeń
- trudno zmienić objętość ciała stałego
2. Przewodnictwo cieplne
Ze względu na możliwość przewodzenia ciepła ciała stałe dzielimy na:
a) przewodniki ciepła - ciała stałe które dobrze przewodzą prą np. metale
b) izolatory ciepła - ciała stałe które źle przewodzą ciepło no. szkło , porcelana
3. Przewodnictwo elektryczne
Ze względu na możliwość przewodzenia prądu elektrycznego ciała stałe dzielimy na:
a) przewodniki elektryczne - ciała stałe które przewodzą prąd elektryczny np. metale
b) izolatory elektryczne - ciała stałe które nie przewodzą prądu elektrycznego np. plastelina , szkło

Ciecze
1. właściwości mechaniczne
a) kształt:
- ciecze nie posiadają własnego kształtu , przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują
- łatwo zmienić kształt cieczy gdyż ciecze dają sie przelewać
- ciecz tworzy samożutnie swoją górną powierzchnię zwaną powierzchnią swobodną: powierzchnia swobodna cieczy tworzy zawsze płaszczyznę pozimą
b) objętość
- ciecze posiadają własną objętość
- trudno zmienić objętość cieczy gdyż ciecze są mało ściśliwe

2. przewodnictwo cieplne
Ciecze są złymi przewodnikami ciepła

3. przewodnictwo elektryczne:
Ze względu na możliwość przewodzenia prądu elektrycznego ciecze dzielimy na:
a) elektronity - ciecze które przewodzą prąd elektryczny np. wodne roztwory kwasów
b) nieelektronity - ciecze które nie przewodzą prądu elektrycznego np. woda destylowana


zad. 2
Ruch jednostajny prostoliniowy - ruch ze stałą prędkością, którego torem jest linia prosta.
v= s : t
v- prędkość
s- droga
t- czas


21 4 21