Mógł by mi ktoś to przetłumaczyć(bez użycia translatora) na j.niemiecki w czasie teraźniejszym na poziomie 3kl.LO,z góry dziękuje

Mam wiele zainteresowań. Lubię przyrodę, zwierzęta oraz lubię pomagać innym ludziom. Pomaganie innym sprawia mi wiele radości. W przyszłości chciałabym zostać psychologiem.
Moim zdaniem zajęcie to jest bardzo interesujące. Psycholog może wysłuchać, pocieszyć. Przede wszystkim chcę pomagać małym dzieciom. Moich marzeniem jest założyć specjalną klinikę dla chorych dzieci, gdzie one będą mogły zapomnieć o chorobie. Chcę pracować dla fundacji "nie jesteś sam" oraz "życie bez barier"
Wiele ludzi, dzieci potrzebuje pomocy psychologa. Obecnie jestem wolontariuszką ośrodka pomocy "otwarte serce" . Brałem udział w kilku akcjach charytatywnych. W przyszłości mam zamiar wykorzystać zwierzęta do terapii dla dzieci.
Ten fach uważam za fascynujący. Jest wspaniale, jeśli można pracować i pomagać w ramach swojego hobby. Jeśli zostanę psychologiem, będę miała ciekawe życie.

1

Odpowiedzi

2010-02-21T14:56:41+01:00
Ich habe viele Interessen. Ich mag die Natur, Tiere und wie zu anderen Menschen zu helfen. Anderen zu helfen ist mir eine große Freude. In der Zukunft möchte ich zu einem Psychologen.
Meiner Meinung nach ist dieses Geschäft sehr interessant. Psychologe hören kann, zu erfreuen. Zunächst einmal möchte ich den jungen Kindern zu helfen. Mein Traum ist es, für eine Spezialklinik für kranke Kinder, wo sie in der Lage, über die Krankheit zu vergessen. Ich möchte mich für die Stiftung "Du bist nicht allein" und "Leben ohne Barrieren Arbeit"
Viele Menschen, Kinder brauchen psychologische Hilfe. Derzeit bin ich als Freiwilliger Assistance Center "am offenen Herzen". Ich habe in mehreren karitativen Aktivitäten. In der Zukunft möchte ich die Tiere für die Therapie für Kinder zu verwenden.
Ich finde diese faszinierende Spezialität. Es ist großartig, wenn man arbeiten kann und Hilfe bei ihrem Hobby. Wenn Sie ein Psychologe geworden, ich hatte ein interessantes Leben.