3. Przekształć wyrażenie 6x2 - 2x, wyłączając przed nawias:
a. 2;
b. x;
c. -2x;
d. 6.

4. Przekształć wyrażenie 8a3 + 10a2 - 6a, wyłączając przed nawias:
a. -2;
b. a;
c. 2a;
d. 8.

5. Wyłącz wspólny czynnik, a następnie oblicz wartość wyrażenia:
a. 7x3 - 3x2, dla x = -2;
b. 3x2 + 6ax, dla x = 1/3 , a = 1/6 ;
c. 5ab - 10a2b + 15ab2, dla a = -1, b = 2.
WYPOŻYCZALNIA „U ANTKA SZPRYCHY”
Zapraszamy, od czwartego dnia o 20% taniej!

6. Ile zapłaci Jacek za wypożyczenie na tydzień roweru? Zapisz odpowiednie wyrażenie algebraiczne, przyjmując, że koszt wypożyczenia roweru za pierwsze trzy dni wynosi a zł codziennie.

7. Michał miał m złotych, Maciek cztery razy więcej, a Mirek o 6 złotych mniej od Maćka. Chłopcy złożyli wszystkie pieniądze razem, a następnie podzielili się nimi po równo. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego, ile pieniędzy dostał każdy z chłopców. Wykonaj obliczenia dla m = 10.

8. Ile to groszy: x złotych i x + 2 grosze?

9. „Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku i przyszedł pan doktor...” i przepisał kotkowi 250 mililitrów syropu, który należy zażywać trzy razy dziennie po łyżeczce (w łyżeczce mieści się 5 ml). Ile syropu zostanie w butelce po d dniach kuracji. Dla jakich wartości d zadanie ma sens?

10. O ile wzrośnie obwód trójkąta o bokach a cm, b cm i c cm, jeśli:
a. bok a zwiększymy o 10%, bok b o 20%, a bok c zmniejszymy o 30%;
b. wszystkie boki zwiększymy o 25%;
c. wszystkie boki zwiększymy dwukrotnie?

11. Przekształć wyrażenie, przeprowadź redukcję wyrazów podobnych, a następnie zapisz w postaci iloczynu:
a. x(3x2 + 2) - 5(x - 2ax) + 5xa;
b. (x - 6)y - 3(x - 2y).

2

Odpowiedzi

2010-02-21T15:08:34+01:00
3. Przekształć wyrażenie 6x2 - 2x, wyłączając przed nawias:
a. 2;
2(3x²-x)
b. x;
x(6x-2)
c. -2x;
-2x(-3x+1)
d. 6.
6(x²-⅓x)

4. Przekształć wyrażenie 8a3 + 10a2 - 6a, wyłączając przed nawias:
a. -2;
-2(4a³-5a²+3a)
b. a;
a(8a²+10a-6)
c. 2a;
2a(4a²+5a-3)
d. 8.
8(a³+5/43/4a²-3/4)

5. Wyłącz wspólny czynnik, a następnie oblicz wartość wyrażenia:
a. 7x3 - 3x2, dla x = -2;
x(7x²-3x)
b. 3x2 + 6ax, dla x = , a =
3x(x-2a)
c. 5ab - 10a2b + 15ab2, dla a = -1, b = 2.
5ab(1-2a+3b²)

11. Przekształć wyrażenie, przeprowadź redukcję wyrazów podobnych, a następnie zapisz w postaci iloczynu:
a. x(3x2 + 2) - 5(x - 2ax) + 5xa;
3x3+2x-5x+10ax+5ax= 3x3-3x+15ax
b. (x - 6)y - 3(x - 2y).
xy-6y-3x+6y= -3x+xy


Mam nadzieję ze coś pomogłam. sorki ze tak mało ale mało czasu :(
Pozdrawiam :)
1 2 1
  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T15:13:39+01:00
3.
a. 6x²-2x=2(3x²-x)
b.6x²-2x= x(6x-2)
c.6x²-2x= -2x
d. 6x²-2x=6(x²-⅓x)

4.
a.8a³ + 10a²- 6a= -2(-4a³-5a²+3a)
b.8a³ + 10a²- 6a= a(8a²+10a-6)
c.8a³ + 10a²- 6a= 2a(4a²+5a-3)
d.8a³ + 10a²- 6a= 8(a³+1¼a²-¾a)

5.
a. 7x³- 3x²=x²(7x-3)=(-2)²(7*(-2)-3)=4*(-17)=-68

c. 5ab - 10a²b + 15ab²=5ab(1-2a+3b)=5*(-1)*(1-2*(-1)+3*2)=-5*9=-45


1 1 1