1napisz wzory sumaryczne wodorotlenków o podanych nazwach:
wodorotlenek rtęci (2)
wodorotlenek manganu (2)
wodorotlenek chromu (3)
wodorotlenek ołowiu (4)
wodorotlenek bizmutu (3)
wodorotlenek miedzi (1)
2 napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych:
LiOH
Sn(OH)4
CsOH
sN(OH)2
Zn(OH)2
Ni(OH)2
proszę o szybką pomoc

1

Odpowiedzi

2012-08-03T09:18:07+02:00

zad.1

wodorotlenek rtęci (II) - Hg(OH)₂
wodorotlenek manganu (II) - Mn(OH)₂
wodorotlenek chromu (III) - Cr(OH)₃
wodorotlenek ołowiu (IV) - Pb(OH)₄
wodorotlenek bizmutu (III) - Bi(OH)₃
wodorotlenek miedzi (I) - CuOHzad.2

LiOH - wodorotlenek litu
Sn(OH)₄ - wodorotlenek cyny (IV)
CsOH - wodorotlenek cezu
Sn(OH)₂ - wodorotlenek cyny (II)
Zn(OH)₂ - wodorotlenek cynku
Ni(OH)₂ - wodorotlenek niklu (II)

5 4 5