Narciarz zjeżdzający ze stoku góry o długosci 100m. poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym. U podnóża góry narciarz uzyskał prędkośc 10m/s. Oblicz:
a) jak długo narciarz zjezdzał ze stoku góry?.
b) z jakim przyspieszeniem poruszal sie narciarz?
odp: 20s ; 0,5m/s^2
daje naj.;dd

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T15:27:59+01:00
A)
Korzystamy ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:
s=(v×t)÷2+at²÷2
gdzie v - szybkość początkowa
Skoro wiadomo, że narciarz zjeżdżał ze stoku. to jego początkowa prędkość wynosiła 0m/s, więc równanie na drogę będzie miało postać:
s=at²÷2 , bo 0×t÷2=0
Znając wzór na przyspieszenie:
a=Δv÷t
a=(vk=vp)÷t
vk - szybkość końcowa
vp - szybkość początkowa (tutaj wynosi ona 0m/s)
a=vk÷t
Po podstawieniu tego wzoru do wzoru na s:
s=vk÷t×t²÷2
Jedno t się zredukuje:
s=vk×t÷2
Wystarczy teraz przekształcić ten wzór na szukany czas (t):
t=2×s÷vk
Po podstawieniu do wzoru za: s-100m, vk - 10m/s
t= 2×100m÷10m/s
t=20 s

b) Przyspieszenie obliczamy ze wzoru
a=vk÷t
vk - 10m/s
t (obliczony w podpunkcie a) - 20s
a=10m/s÷20s
a=0,5 m/s²
1 5 1