1) Grzałka elektryczna o mocy 800W ogrzewa 1kg wody od temperatury 10°C do temperatury wrzenia w ciągu 15 minut. Ile procent energii wydzielanej przez grzałkę idzie na ogrzanie wody, a ile jest rozproszone?
2) Elektryczny czajnik ogrzewa 2l wody w czasie 10 minut od temperatury 20°C do wrzenia. Napięcie zasilania wynosi 230V. Wyznacz natężenie prądu w spirali oraz jego moc.

2

Odpowiedzi

2010-02-21T15:29:08+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Witaj
1/
dane P=800W, m=1kg, t1=10*C, t2=100*C, T=15min=900s, cw=4190J/kg*C
szukane sprawność n
n=Wuż*100%/Wo........Wo=P*T=800W*900s=720kJ
............................Wuż=Q=m*cw*dt=1kg*4190J/kg*C*90*C=377,1kJ
n=377,1*100%/720=52,4% na ogrz.wody, a reszta straty

2/
dane V=2l, m=2kg, T=10min=600s, t1=20*C, t2=100*C, U=230V
szukane I,P
W=Q
UJT=m*cw*dt
J=m*cw*dt/UT=2kg*4190J/kg*C*90*C/[230V*600s]=5,47A
P=UJ=5,47A*230V=1257W

.....................pozdrawiam
1 4 1
  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T15:45:43+01:00
1) Dane:
P=800W
m=1kg
t=15min=900s
Δt=90°C=90 K
Cw=4200J/kg*K
Szuk: Q₁=? Q₂=? (Q₁-tyle idzie na ogrzanie wody,,, Q₂-na rozproszenie)
Rozw:
P=W/t => W=P*t=800 * 900 = 720kJ
W=Q i Q=Q₁+Q₂

Q₁=Cw*m*Δt=4200*1*90=378kJ <- tyle idzie na ogrzanie
Q₂=Q-Q₁=720kJ-378kJ=342kJ- tyle się rozprasza

2) Dane:
m=2l=2kg ( bo gęstość wody jest w przybliżeniu 1)
t=10min=600s
Δt=80 K
U=230V
Szuk: P=? I=?
Rozw:
Q=Cw*m*Δt=4200*2*80=672kJ
P=W/t W=Q => P=Q/t=672000/600 = 1120W
P=1120W
P=U*I
I=P/U
I=1120/230
I=4,87A
1 1 1