Oddziel w podanych wyrazach tematy słowotwórcze od formantów.
Te wyrazy : kremówka,zjadać,pokarmowy,utrzymywanie,przetrwać,naturalny ;) Pliska.!

I jeszcze to : Podaj wyrazy podstawowe, od których zostały utworzone wymienione wyrazy pochodne. Wypisz głoski oboczne.
Te wyrazy pochodne to : muszka,dolne,mineralny,starzec,przeważać i łąkowy.!
Pliska szybko.! ;D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T21:15:54+01:00
Kremówk a,
zjada ć,
pokarm owy,
utrzymywa nie,
przetrwa ć,
naturaln y

mucha - muszka
dół - dolne
minerał - mineralny
stary - starzec
łąka - łąkowy
7 2 7