Odpowiedzi

2010-02-21T15:16:17+01:00
Rozszerzalność temperaturowa (cieplna, termiczna) ciał- zwiększanie objętości ciał w miarę wzrostu temperatury i zmniejszanie ich objętości w miarę obniżania temperatury. Ogrzane ciała stałe, ciecze i gazy zwiększają swoją objętość, gdyż ich cząsteczki po dostarczeniu im ciepła poruszają się szybciej.
Największą rozszerzalnością temperaturową odznaczają się gazy, najmniejszą zaś ciała stałe. Rozszerzalność cieczy i ciał stałych jest różna i zależna od rodzaju substancji.
Wiedza o rozszerzalności ciał ma duże zastosowania praktyczne.
Zjawisko rozszerzalności temperaturowej wykorzystuje się do produkcji termometrów gazowych. Najczęściej stosowanymi w tych termometrach gazami są: wodór, hel, powietrze. Zjawisko rozszerzalności cieplnej gazu można wykorzystać naprawiając w prosty sposób zgniecioną piłeczkę pingpongową. Powietrze wewnątrz ogrzanej piłeczki rozszerza się i nadaje jej właściwy, kulisty kształt, przekonać się o tym możemy wrzucając do naczynia z gorącą wodą zgniecioną, (ale nie dziurawą) piłeczkę pingpongową.
2010-02-21T15:16:51+01:00
Np. budując drogę między jej elementy wlewa się odpowiednie substancje o mniejszej rozszerzalności cieplnej, które sprawiają, że gdy jest zimno i droga się kurczy, to nie ma w niej dziur, a gdy jest ciepło i droga się rozszerza, to nie powstaj żadne wypiętrzenia.
To zjawisko ma także znaczenie przy budowie słupów elektronicznych między, którymi wiszą kable. Kable muszą mieć odpowiednią długość, aby w zimie się nie zrywały, a w lecie znacząco nie zwisały i nie stwarzały zagrożenia.
2 5 2