Podstawą ostrosłupa czworokątnego jest prostokąt. Jeden bok tego prostokąta, o długości 12 cm, jest 3 razy dłuższy od drugiego boku.Krawędzie boczne ostrosłupa są sobie równe i każda z nich stanowi 80% dłuższej krawędzi podstawy.Obilcz sume długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa.

Prosze jak najszybciej .

1

Odpowiedzi

2010-02-21T15:21:50+01:00
A=12cm
3b=a
3b=12cm/3
b=4cm
c=80%*12cm
c=9,6cm

2*12cm+2*4cm+4*9,6cm=70,4cm

Odp.Suma długości krawędzi tego ostrosłupa wynosi 70,4 cm.