Odpowiedzi

2010-02-21T18:10:15+01:00
Z pojęciem ekorozwoju wiążą się ułatwienia pracy, poprawy zdrowia, rozwoju kultury, poprawy funkcjonowania instytucji społecznych, zwiększenia wydajności, oszczędności czasu, pieniędzy, efektywności.Można powiedzieć, że ekologia to połączenie tradycyjnych wartości z postępem i nowoczesnością, łącząca wartości duchowe i wiedzę z osiągnięciami materialnymi cywilizacji. Ekorozwój to polepszenie jakości życia z zachowaniem tradycji, wartości kulturowych i poszanowaniem zasobów przyrodniczych danego terenu. W propagowaniu ekorozwoju istotną rolę odgrywają społeczne organizacje ekologiczne -które często po wykorzystaniu prawnych możliwości w widowiskowy sposób potrafią napiętnować przypadki łamania prawa, niszczenia przyrody lub zanieczyszczania środowiska. Ruch ekologiczny pełni rolę swoistego "sędziego sumień ekologicznych".