Równania i nierówności kwadratowe:

Zdanie 1
Rozwiąż równanie
x²-10x + 9 = 0

Zadanie 2
Dla jakiej wartości parametru m równanie kwadratowe ma jeden pierwiastek
x² + 2x - 2m = 0

Zadanie 3
Rozwiąż nierówność
b. (x-1)(x-2) > 0
c. 2x(x+2) ≤ 0
d. (x-1)(x-3) ≥ 0


Proszę rozwiążcie daje najlepsze za to zadanie.

1

Odpowiedzi

2010-02-21T15:43:48+01:00
Zadanie 1

x²-10x + 9 = 0
delta=b²-4ac=(-10)²-4 x 1 x 9=100-36=64
pierwiastek z 64=8
x1=-b-pierw delta/2a
x1=-(-10)-8/2 x 1
x1=2/2
x1=1

x2=-b+pierw delta/2a
x2=-(-10)+8/2 x 1
x2= 18/2
x2= 9

rozwiazania 1 i 9

narazie tylko tyle