Odpowiedzi

2010-02-24T11:06:22+01:00
Zad 1

Afryka:Afrykę zamieszkuje od 700 do 900 mln mieszk. (dane szacunkowe, gdyż w większości krajów nie prowadzi się spisów ludności); przyrost naturalny jest wyjątkowo wysoki (ponad 3% rocznie), co czyni z Afryki obszar eksplozji demograficznej hamowany krótkością przeciętnego trwania życia (mężczyźni 49 lat, kobiety 52 lata), co jest skutkiem zacofania gospodarczego, niedożywienia, wojen etnicznych, niskiego poziomu sanitarnego, chorób zakaźnych (malaria, żółta febra, AIDS)

Europa:Europa Zamieszkana jest przez 728 milionów osób, co stanowi około 13% światowej populacji. Średnia gęstość zaludnienia, bez uwzględnienia Rosji jest całkiem wysoka i wynosi 97 osób na km2. Kraje o największej gęstości zaludnienia (200-350 os./ km2):
* Belgia
* Holandia
* Wielka Brytania
* Niemcy
Państwa o najmniejszej gęstości zaludnienia (3-15 os./ km2):
* Islandia
* Finlandia
* Rosja
* Norwegia

Azja: W 1950–2008 liczba ludności Azji wzrosła prawie trzykrotnie z 1,4 mld do 4,0 mld (ok. 60% ludności świata); azjatycką część Rosji zamieszkiwało ok. 32 mln osób; wysoki przyrost naturalny: 28‰ rocznie w latach 70. i ok. 17‰ na początku XX w.; nadal pozostaje bardzo wysoki w krajach południowo-zachodniej Azji (do 34,5‰ w Jemenie), stosunkowo niski w Chinach (6,2‰), bardzo mały w Japonii (0,5‰). W strukturze wiekowej większości krajów duży (40–46%) udział dzieci (do 14 lat), najmniejszy (13–16%) w Chinach, Japonii, Singapurze; występuje nierównowaga płci — liczebna przewaga mężczyzn nad kobietami, zwłaszcza w krajach muzułmańskich i Chinach; przeciętna długość życia ok. 67 lat (największa w Singapurze — ponad 81 lat, najkrótsza w Afganistanie niespełna 43 lata).

Ameryka Północna:Przyrost naturalny umiarkowany, wynoszący 14‰, przy czym zaznacza się wyraźna dysproporcja między Kanadą i USA (6 ‰), a krajami Ameryki Łacińskiej, gdzie stopa przyrostu dochodzi do 22 ‰ (Meksyk), a nawet do 28 ‰ (Honduras, Nikaragua). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 19,9 osób/km2.

Ameryka Południowa:Amerykę Południową zamieszkuje ok. 320 mln osób, czyli 5,6 % ludności świata. Przyrost naturalny: 17,2‰. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 16 osób/km2, przy czym rozmieszczenie ludności jest bardzo nierównomierne, zaludnienie skupia się przede wszystkim w pasie przybrzeżnym, a także w niektórych częściach Andów. Wielkie obszary centralnej i południowej części kontynentu są prawie nie zamieszkane. Ameryka Południowa cechuje się wysokim stopniem urbanizacji, w miastach mieszka ok. 75 % ludności.

Australia:Australię zamieszkuje ponad 18 mln osób (1995), co stanowi tylko ok. 0,3% ludności świata. Przyrost naturalny 8‰. Średnia gęstość zaludnienia Australii jest bardzo niska i wynosi ok. 2 osoby/km2, najgęściej zaludnionymi obszarami są wybrzeża - przede wszystkim wschodnie i południowo-wschodnie, a także południowo-zachodnie Wielkie obszary centralnej Australi - poza nielicznymi osadami i farmami - są nie zamieszkane. Australia cechuje się wysokim stopniem urbanizacji, ludność miejska stanowi ponad 71%. Największymi miastami są: Sydney (3,7 mln), Melbourne (3,2 mln), Brisbane (1,3 mln), Perth (1,2 mln) i Adelaide (1,1 mln). Cały obszar Australii wraz z Tasmanią tworzy państwo federacyjne - Australię.
Zadanie 2
niestety nie wiem
2 4 2