Odpowiedzi

2010-02-21T15:37:28+01:00
LIBERUM VETO-wolne nie pozwalam.

Przez wypowiedzenie tej formułki w czasach obrad sejmu był on natychmiast zrywany. Apogeum tej głupoty szlachty sięga za panowania królów saskich Augusta II Mocnego i Augusta III.
Najgorzej miał zwłaszcza ten drugi. Za jego panowania już ogromne wpływy w Polsce miała Rosja. O władzę w sejmie walczyli Czartoryscy i Potoccy. Kiedy jedni mieli pozwolenie na zwiększenie wojska- drudzy zrywali sejm i tak naokrągło. Za jego panowania uchwalono tylko jeden sejm - pacyfikacyjny z 1736.
Doprowadziło to do upadku Polski, nie podjęto żadnych decyzji w sprawach wewn. Zmiany przyszły, ale za późno-na mocy konstytucji 3 maja veto zniesiono. Niestety rządy targowicy reanimowały te formułke