Pięciokąt ABCDE jest symetryczny do pięciokąta A'B'C'D'E' względem osi y. Masz dane współrzędne punktów B, D, A', C', E':
B=(5,-6), D=(-1,1), A'=(3,-2), C'=(-3,2), E'=(5,4).
podaj WSPÓŁRZĘDNE POZOSTAŁYCH WIERZCHOŁKÓW TYCH PIĘCIOKĄTÓW.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T15:40:55+01:00
B' = (-5,-6) D' = (1,1) A = (-3,2) C = (3,2) E = (-5,4)
Ponieważ w symetri względem osi y pierwsza współżędna zmienia znak na przeciwny :)
22 3 22