ZADANIE 1
Zmieszano 110 litrów mleka o zawartości 3₅5% tłuszczu i 100 litrów mleka o zawartości 5% tłuszczu. Otrzymano mleko o zawartości tłuszczu...
A)3,5 % B)5% C)4,25% D)8,5%
ZADANIE 2
Oprocentowanie rocznej lokaty w pewnym banku jest równe 15%. Chcąc mieć po roku wraz z odsetkami na koncie 6900 zł należy wpłacić na lokate:
A)5000 zł B)5500 zł C)5750 zł D)6000 zł

3

Odpowiedzi

2010-02-21T15:46:26+01:00
2010-02-21T15:46:49+01:00
2010-02-21T15:48:59+01:00