Zadanie 3 str. 135 PodręcznikMATEMATYKA 3 gimnazjum- nowa wersja ( kolor pomaranczowy )

Figury F1 i F3 na rysunkach są podobne. Korzystając z danego pola jednej fifury oblicz pole drugiej figury.
a)

F1 mała figura ma 3
F2 duza figura ma 5

PF1=45

b)
F2 duza figura ma 7 i 4
F2 mala figura ma 2

PF1=2za zadanie daje 25 pkt

1

Odpowiedzi

2010-02-21T16:35:15+01:00
A).k=3/5
PF1/PF2=k
45/PF2=9/25
PF2*9=45*25/obie strony podzielić przez 9
PF2=5*25F
PF2=125
b).k=2/7
PF1/PF2=k2
2/PF2=(2/7)2
2/PF2=4/49
4PF2=2*49/obie strony podzielić przez 4
PF2=2*49/4
PF2=49/2
PF2=24,5
33 4 33