Odpowiedzi

2010-02-21T15:48:55+01:00
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przyjęcie naszego zaproszenia, przybycie i udział w tej wyjątkowej uroczystości, wyjątkowym wydarzeniu dla polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dla polskiej służby zagranicznej.

Współczesny język, którym posługujemy się mówiąc o świecie, pełen jest nowych określeń. Globalizacja, integracja, informatyzacja, specjalizacja, konfrontacja - to niektóre z pojęć coraz częściej wykorzystywanych do opisu zjawisk zachodzących w życiu międzynarodowym. Ich wspólnym wyróżnikiem jest ponadnarodowy ich wymiar. Coraz trudniej jest wskazać takie obszary ludzkiej aktywności, która ma wyłącznie lokalny charakter. Gospodarka, kultura, nauka i edukacja, ochrona środowiska, wypoczynek, obrona praw człowieka - wszystkie te problemy uległy umiędzynarodowieniu w stopniu wyższym niż kiedykolwiek dotąd. Nasze własne także potoczne doświadczenie nie pozostawia wątpliwości, że tempo zachodzących zmian jest coraz wyższe. Polityczne, gospodarcze i technologiczne prognozy sprzed dwudziestu lat są w większości przypadków nietrafione. Ograniczona przewidywalność przyszłego rozwoju wynika nie tyle z niedostatków naszej wyobraźni, co z niezwykle złożonej sieci współzależności różnych zjawisk i nieliniowego charakteru zmian.

Niejednokrotnie i coraz częściej, pojedynczy pomysł, wynalazek, nowa technologia rewolucjonizują wszystko. Zmieniają się priorytety, organizacja i technika pracy, styl życia, stosunek do innych narodów i ich problemów. Zmienia się przede wszystkim ludzka świadomość. Nie zawsze niestety na lepsze. Wszechobecny racjonalizm nie likwiduje starych stereotypów, ani nie zapobiega powstawaniu nowych.