Romek , przygotowując się do klasówki, zaplanował, że rozwiąże 28 zadań. W czwartek rozwiązał ich kilka, w piątek dwa razy więcej niż w czwartek, a w sobote dwa razy więcej niż w piątek- i plan został zrealizowany.Ile zadań rozwiązał w poszczególne dni??

3

Odpowiedzi

2010-02-21T15:53:52+01:00
X - ilość zadań rozwiązanych w 1 dniu
2x - ilość zadań rozwiązanych w piątek
2x*2 - ilość zadań rozwiązanych w sobote
x+2x+4x=28
7x=28/:7
x=4

czwartek: 4
piątek: 2*4=8
sobota: 2*8=16
2010-02-21T15:54:31+01:00
X - zadania rozwiązane w czwartek

x+2x+4x=28
7x = 28/: 7
x=4

2x=2*4 = 8 (piątek)
4x=4*4= 16 (sobota)

Odp. w czwartek rozwiązał 4 zadania, w piątek 8 zadań, a w sobotę 16 zadań.
2010-02-21T15:57:07+01:00
28- liczba wszystkich zadan do rozwiązania
x - liczba rozwiazanych zazdan w czwartek
2x - liczba rozwiazanych zadan w piątek
2*2x - liczba rozwiązanych zadań w sobotę

Działanie / Rozwiązanie :

x+2x+(2*2x) = 28
4+2x+x= 28
7x= 28 /; 7
x=4
x=4
2x=8
2*2x = 16
4+8+16 = 28