Odpowiedzi

2010-02-21T16:44:12+01:00
1.Zwiększona emisja dwutlenku węgla do atmosfery.
2.Czynniki naturalne, takie jak aktywność słoneczna i wulkany.
3.Coraz większe zapotrzebowanie na energie powstającą ze spalania paliw kopalnych.