Następujące wydarzenia podziel na takie, które wpłynęły na losy Polski:

a) pozytywnie
b) negatywnie
c) nie można ich ocenić jednoznacznie.
Uzasadnij swoją ocenę.

Wydarzenia:
* Początek II wojny światowej (najazd Niemiec i ZSRR na Polskę)
* Bitwa o Anglię (niepowodzenie niemieckiej inwazji na Wyspy Brytyjskie)
* Atak Niemiec na ZSRR (kres współpracy niemiecko radzieckiej)
* Przystąpienie USA do wojny (przekształcenie wojny europejskiej w wojnę o zasięgu światowym)
* bitwa stalingradzka (pierwsza wielka klęska niemiecka na froncie wschodnim)
* lądowanie aliantów w Normandii (utworzenie I frontu w Europie )
* konferencja jałtańska (podział Europy na strefy wpływów )
* kapitulacja Niemiec (koniec drugiej wojny światowej w Europie )
* kapitulacja Japonii (koniec drugiej wojny światowej)

Z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

2010-02-21T15:59:02+01:00
A) pozytywnie
b) negatywnie
c) nie można ich ocenić jednoznacznie.


Wydarzenia:
* Początek II wojny światowej (najazd Niemiec i ZSRR na Polskę) NEGATYWNE
* Bitwa o Anglię (niepowodzenie niemieckiej inwazji na Wyspy Brytyjskie) POZYTYWNE
* Atak Niemiec na ZSRR (kres współpracy niemiecko radzieckiej) POZYTYWNE
* Przystąpienie USA do wojny (przekształcenie wojny europejskiej w wojnę o zasięgu światowym) POZYTYWNE
* bitwa stalingradzka (pierwsza wielka klęska niemiecka na froncie wschodnim) NEGATYWNE
* lądowanie aliantów w Normandii (utworzenie I frontu w Europie )POZYTYWNE
* konferencja jałtańska (podział Europy na strefy wpływów ) NEGATYWNE
* kapitulacja Niemiec (koniec drugiej wojny światowej w Europie ) POZTYWNE
* kapitulacja Japonii (koniec drugiej wojny światowej) POZYTYWNE
1 5 1