Odpowiedzi

2010-02-21T15:56:04+01:00
Objętość sali: 10*8*3 = 240m³
1,3 * 240 = 312kg - masa powietrza
312 * 21% = 65,52 ≈ 66kg - masa tlenu
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T15:56:59+01:00
Najpierw liczysz objętość sali:
V = 10m*8m*3m = 240m³

Gęstość jest to iloraz masy i objętości:
p = m/V
Podstawiasz do tego wzoru i wyliczasz masę powietrza.
1,3kg/m ³ = m/240m³
m = 1,3kg/m ³ * 240m³ (metry sześcienne się skracają i zostają kilogramy)
m = 312kg

Liczysz z tego 21% czyli masę tlenu
21/100 * 312 = 65,52kg