Do jakiech grup dodamu te części mowy
Rzecownik czasownik przymiotnik przysłóweknie zdążyłem
nie punktualność
nie uwagę
nie szczęście
nie mam
nie wielkim
niewesołą
nie wziął
nie przestawał
nie cierpliwością
nie taktem
nie wygodnie

plis potrzebne na jutro a wyrazy dobrze napisałem

2

Odpowiedzi

2010-02-21T15:56:22+01:00
Nie zdążyłem - czasownik
niepunktualność - rzeczownik
nieuwagę - przysłówek
nieszczęście - rzeczownik
nie mam - czasownik
niewielkim - przymiotnik
niewesołą - przymiotnik
nie wziął - czasownik
nie przestawał - czasownik
niecierpliwością - przysłówek
nietaktem - przysłówek
niewygodnie - Przysłówek
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T16:01:29+01:00
Nie zdążyłem - czasownik
niepunktualność - rzeczownik
nieuwagę - rzeczownik
nieszczęście - rzeczownik
nie mam - czasownik
niewielkim - przymiotnik
niewesołą - przymiotnik
nie wziął - czasownik
nie przestawał - czasownik
niecierpliwością - przysłówek
nietaktem - przysłówek
niewygodnie - przysłówek
2 5 2