Mam pytanko z chemii o to są zadaniiaa . z niego Oto pytanie : Uzupełnij Równania Reakcji Dysocjacji Soli (przy karzdej takiej strzałce -------> na gurze powinno byc H2O . ). a) ZnCl 2 ----> ...+... b)...------->Al3 + 3NO3 -
c)(NH4)2S ------->...+... d) ...------->CU2 + SO4 2- e)K2S------>...+... f)...-------> 3 Na+ + PO4 3-
g)Li2Co3----->...+... h)...--------> 2 Cr2+ + 3 SO3 2- i) FeBr3------> ...+...
j) ...-------> Al3+ + 3L- k)Ni2(SO4)3 ------> ...+... l) ...-------> K+ + MnO4 - . (PROSZE O POMOC BĘDE OCENIAC NAJ ODPOWIEDZII , II RESZTE TESZZ . )
[Uzupełnij pytanie] i napisac kationy i anionyy . !

2

Odpowiedzi

2010-02-21T16:23:54+01:00
A/ZnCl2 ---> Zn(2+) + 2 Cl( - )
kation cynkowy , anion chlorkowy

b/Al( NO3 )3 ---> Al(3+) + 3 NO3(-)
kation glinowy , anion azotanowy(V)

c/(NH4)2S ---> 2 NH4(+) + S(2-)
kation amonowy , anion siarczkowy

d/CuSO4 ---> Cu(2+) + SO4(2-)
kation miedziowy , anion siarczanowy(VI)

e/K2S ---> 2 K(+) + S(2-)
kation potasowy , anion siarczkowy

f/Na3PO4 ---> 3 Na(+) + PO4(3-)
kation sodowy , anion ortofosforanowy(V)

g/Li2CO3 ---> 2 Li(+) + CO3(2-)
kation litowy , anion węglanowy

h/Cr2(SO3)3 ---> 2 Cr(3+) + 3 SO3(2-)
kation chromowy(III) , anion siarczanowy(IV)

i/FeBr3 ---> Fe(3+) + 3 Br(-)
kation żelazowy(III) , anion bromkowy

j/AlCl3 ---> Al(3+) + 3 Cl(-)
kation glinowy , anion chlorkowy

k/Ni2(SO4)3 ---> 2 Ni(3+) + 3 SO4(2-)
kation niklowy(III) , anion siarczanowy(VI)

l/KMnO4 ---> K(+) + MnO4(-)
kation potasowy , anion manganowy(VII)
2010-02-21T18:48:59+01:00
a) ZnCl 2 ----> Zn2+ +2Cl-
b)Al(NO3)3 ------->Al3 + 3NO3 -
c)(NH4)2S ------->2NH4+ + S2-
d) CuSO4 ------->CU2 + SO4 2-
e)K2S------>.2K+ +S2-
f) Na3PO4-------> 3 Na+ + PO4 3-
g)Li2Co3----->2Li+ +CO3 2-
h) Cr2(SO4)3 --------> 2 Cr3+ + 3 SO3 2-
i) FeBr3------>Fe3+ +3Br-
j) AlCl3-------> Al3+ + 3L-
k)Ni2(SO4)3 ------> 2Ni3+ +3SO4 2-
l) KMnO4-------> K+ + MnO4 -