6. Ile zapłaci Jacek za wypożyczenie na tydzień roweru? Zapisz odpowiednie wyrażenie algebraiczne, przyjmując, że koszt wypożyczenia roweru za pierwsze trzy dni wynosi a zł codziennie.

7. Michał miał m złotych, Maciek cztery razy więcej, a Mirek o 6 złotych mniej od Maćka. Chłopcy złożyli wszystkie pieniądze razem, a następnie podzielili się nimi po równo. Zapisz za pomocą wyrażenia algebraicznego, ile pieniędzy dostał każdy z chłopców. Wykonaj obliczenia dla m = 10.

8. Ile to groszy: x złotych i x + 2 grosze?

9. „Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku i przyszedł pan doktor...” i przepisał kotkowi 250 mililitrów syropu, który należy zażywać trzy razy dziennie po łyżeczce (w łyżeczce mieści się 5 ml). Ile syropu zostanie w butelce po d dniach kuracji. Dla jakich wartości d zadanie ma sens?

10. O ile wzrośnie obwód trójkąta o bokach a cm, b cm i c cm, jeśli:
a. bok a zwiększymy o 10%, bok b o 20%, a bok c zmniejszymy o 30%;
b. wszystkie boki zwiększymy o 25%;
c. wszystkie boki zwiększymy dwukrotnie?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-21T16:07:47+01:00
6.
3a+4(a-20%)
__________________________________________
7.
m - pieniądze Michała
4m - pieniądze Maćka
4m - 6 - pieniądze Mirka

chłopcy razem mieli tyle pieniędzy: m + 4m + 4m - 6 = 9m - 6


⅓ (9m - 6) - dostał każdy z chłopców

dokładna kwota,jeśli m = 10

⅓ (9m - 6) = ⅓ * (9 * 10 - 6) = ⅓ * (90 - 6) = ⅓ * 84 = 28 zł

Odp. Każdy z chłopców dostał po 28 zł.
__________________________________________
8.
1zł = 100gr
x:100 + x:100 + 2
__________________________________________
9.
250 - 5×d

dla wartości dodatnich.
__________________________________________
10.
a)
a+0,1a+b+0,2b+c-0,3c = 1,1a+1,2b+0,7c
Obwód się nie zmieni.

b)a+0,25a+b+0,25b+c+0,25c = 1,25a+1,25b+1,25c
Obwód zwiększy się o 0,75.

c)2a+2b+2c
Obwód zwiększy się dwukrotnie.
__________________________________________

2010-02-21T16:14:28+01:00
6. 7a
7. (m+4m+4m-6)÷3= (9m-6)÷3
(9×10-6)÷3= 28 zł
8. 100x
100x+2
9. 250-(3×5×d), czyli 250-15d mililitrów
Wyrażenie ma sens dla d, będących liczbami naturalnymi
10. a) 1,1a+1,2b+0,8c-a-b-c=0,1a+0,2b-0,2c
b) 1,25a+1,25b+1,25c-a-b-c= 0,25a+0,25b+0,25c=0,25(a+b+c)
c) 2a+2b+2c-a-b-c= a+b+c