Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-21T16:10:26+01:00
Pewnego dni gdy była u mnie koleżanka siedziałyśmy i czytałyśmy gazetę. Czytałyśmy o wywoływaniu duchów. Było tam jak je wywołać. Więc zdecydowałyśmy się przygotować wszystko. Było to w sobotę w moim domu. Duchy do nas przybyły ponieważ je wywołałyśmy. Były to duchy pewnej pani i jej syna którzy umarli bo mieli śmiertelny wypadek.


Days die certain when there was sit at I girlfriend and we read newspaper. We read about provocation of morale. There there was as it (them) evoke. So, everything we have decided to prepare. There was to saturday in my house. We have evoked morale for we arrived < newcomer > it (them) because. There were certain morale you and which (who) die son because had mortal case (chance).