Z.2 str.66 .Chemia Nowej Ery kl. 2gim

Uzupełnij równania reakcji dysocjacji soli. (( ZAŁĄCZNIK ))


Z.3 str. 66 .Chemia Nowej Ery kl. 2 gim

Wybierz nazwy tych soli, które należy rozpuścic w wodzie, aby roztwór zawierał dwa razy mniej kationów niż anionów. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych.

azotan(V) wapnia, chlorek glinu, siarczan(VI) sodu, chlorek żelaza(III), węglan potasu, fosforan(V) sodu, siarczan (IV) potasu, chlorek miedzi(II), siarczek potasu

1

Odpowiedzi

2013-02-11T13:59:04+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

2)

a) ZnCl2 ----> Zn(2+) + 2Cl(-)
b) Al(NO3)3 ----> Al(3+) + 3NO3(-)
c) (NH4)2 S ----> 2NH(4+) + S(2-)
d) CuSO4 ----> Cu(2+) + SO4(2-)
e) K2S ----> 2K(+) + SO4(2-)
f). Na3PO4 ----> 3Na(+) + PO4(3-)
g) Li2CO3 ----> 2Li(+) + CO3(2-)
h) Cr2(SO3)3 ----> 2Cr(3+) + 3SO3(2-)
i) FeBr3 ----> Fe(3+) + 3Br(-)
j) AlI3 ----> Al(3+) + 3I(-)
k) Ni2(SO4)3 ----> 2Ni(3+) + 3SO4(2-)
l) KMnO4 ----> K(+) + MnO4(-)

 

3)

a) azotan(V) wapnia ... Ca(NO3)2 ---> Ca(2+) + 2NO3(-)

b) chlorek glinu ... AlCl3 ---> Al(3+) + 3Cl(-)

c) siarczan(VI) sodu ... Na2SO4 ---> 2Na(+) + SO4(2-)

d) chlorek żelaza(III) ... FeCl3 ---> Fe(3+) + 3Cl(-)

e) węglan potasu ... K2CO3 ---> 2K(+) + CO3(2-)

f) fosforan(V) sodu ... Na3PO4 ---> 3Na(+) + PO4(3-)

g) siarczan (IV) potasu ... K2SO3 ---> 2K(+) + SO3(2-)

h) chlorek miedzi(II) ... CuCl2 ---> Cu(2+) + 2Cl(-)

i) siarczek potasu ... K2S ---> 2K(+) + S(2-)

 

Warunek spełniają przykłady: a, h